DOA DAN PUASA 40 HARI 2017

IKUTI  DOA DAN PUASA 40 HARI  YANG AKAN DI ADAKAN PADA  22 MEI – 30 JUNI 2017 “…….Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,… “(Yesaya  58:6) e Book (Buku Elektronik) Doa Puasa 40 hari...

Continue reading

Visi Sinode 2017

LAKUKANLAH PELAYANANMU DENGAN SEGENAP HATI DO YOUR MINISTRY HEARTILY Kolose 3:23 “Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” “And whatever you do, do it heartily, as to the Lord, and not to men” (NKJ-version) Saudara-suadaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus,...

Continue reading

DOA DAN PUASA 40 HARI 2016

DUKUNG DAN DOAKAN SERTA IKUTI  DOA DAN PUASA 40 HARI  YANG AKAN DI ADAKAN PADA  27 MEI – 05 JULI 2016  “…….Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,… “(Yesaya  58:6) e Book (Buku Elektronik)...

Continue reading

Visi Sinode Tahun 2016

TAHUN PENYERTAAN TUHAN (The Year of GOD’S Inclusion) Yesaya 43:2 “Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau”. Puji kebesaran Tuhan, ketika kita mengikrarkan diri, keluarga...

Continue reading

Ketua Umum: Pesan NATAL 2015

“Christmas in Peace” Matius 5:24 “.….tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.“ NATAL, ditandai antara lain ketika orang-orang Majus dari Timur, melihat dan dituntun oleh bintang tiba di Yerusalem, mereka sangat bersukacita, dan Matius 2:11 mencatat: “Maka masuklah mereka...

Continue reading