DOA DAN PUASA RAYA 2018

IKUTI  DOA DAN PUASA 30 HARI  YANG AKAN DI ADAKAN PADA  16 MEI – 14 JUNI 2018 “…….Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,… “(Yesaya  58:6) e Book (Buku Elektronik) Doa Puasa 30 hari...

Continue reading

DOA DAN PUASA 40 HARI 2017

IKUTI  DOA DAN PUASA 40 HARI  YANG AKAN DI ADAKAN PADA  22 MEI – 30 JUNI 2017 “…….Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,… “(Yesaya  58:6) e Book (Buku Elektronik) Doa Puasa 40 hari...

Continue reading

Visi Sinode 2017

LAKUKANLAH PELAYANANMU DENGAN SEGENAP HATI DO YOUR MINISTRY HEARTILY Kolose 3:23 “Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.” “And whatever you do, do it heartily, as to the Lord, and not to men” (NKJ-version) Saudara-suadaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus,...

Continue reading

DOA DAN PUASA 40 HARI 2016

DUKUNG DAN DOAKAN SERTA IKUTI  DOA DAN PUASA 40 HARI  YANG AKAN DI ADAKAN PADA  27 MEI – 05 JULI 2016  “…….Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,… “(Yesaya  58:6) e Book (Buku Elektronik)...

Continue reading