DOA PUASA 40 HARI

DUKUNG DAN DOAKAN SERTA IKUTI  DOA DAN PUASA 40 HARI  YANG AKAN DI ADAKAN PADA  7 JUNI – 16 JULI 2015  “…….Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,… “(Yesaya  58:6)   e Book (Buku...

Continue reading