Visi Sinode Tahun 2016

TAHUN PENYERTAAN TUHAN (The Year of GOD’S Inclusion) Yesaya 43:2 “Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau”. Puji kebesaran Tuhan, ketika kita mengikrarkan diri, keluarga...

Continue reading

Ketua Umum: Pesan NATAL 2015

“Christmas in Peace” Matius 5:24 “.….tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.“ NATAL, ditandai antara lain ketika orang-orang Majus dari Timur, melihat dan dituntun oleh bintang tiba di Yerusalem, mereka sangat bersukacita, dan Matius 2:11 mencatat: “Maka masuklah mereka...

Continue reading

DOA PUASA 40 HARI

DUKUNG DAN DOAKAN SERTA IKUTI  DOA DAN PUASA 40 HARI  YANG AKAN DI ADAKAN PADA  7 JUNI – 16 JULI 2015  “…….Berpuasa yang Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,… “(Yesaya  58:6)   e Book (Buku...

Continue reading