they all love a thick rod.www.xxx-porn.center

ORANG-ORANG MULIA

“Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian” (Yesaya 32:8). Menurut bahasa Ibrani, nadiyb diterjemahkan dengan “orang yang berbudi luhur”. Kalau Anda melihat definisi dalam kamus Strong’s, kata ini diaplikasikan dalam banyak  arti. Kata ini dapat berarti luhur, bebas, kerelaan, dan pangeran. Renungan hari...

Continue reading

KETURUNAN SIAPA?

Inilah  keturunan  Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran, dan Haran memperanakkan  Lot. Ketika Terah, ayahnya, masih hidup, matilah Haran di negeri   kelahirannya, di Ur-Kasdim.  Abram dan Nahor kedua-duanya kawin; nama isteri Abram ialah   Sarai, dan nama isteri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka  dan Yiska. Sarai itu mandul,...

Continue reading

TUHAN ITU AJAIB

“Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata: “Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan” (Matius 15:32). Kisah yang dicatat oleh Matius ini merupakan peristiwa kedua...

Continue reading

Jangan Gegabah

“Karena itu aku berkata kepadamu: Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini; mungkin ternyata juga nanti, bahwa kamu melawan Allah.” Nasihat itu diterima.” (Kisah Para Rasul...

Continue reading

Tak Takut Ancaman

Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah (Markus 1:14). Yohanes adalah seorang hamba Tuhan  yang menyatakan kebenaran. Dia tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan. Dengan cara hidup yang agak nyentrik, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya kacang-kacangan  dan madu hutan. Banyak...

Continue reading