No comments yet

SANGKAKALA AKHIR ZAMAN

……. apabila sangkakala ditiup, dengarlah” (Yesaya 18:3)!

Dalam PL, sangkakala digunakan untuk mengumpulkan rakyat, para pemimpin, para kepala pasukan, dan tanda perintah bagi para laskar untuk  bergerak, serta tanda semboyan (Bilangan 10:1-6). Sangkakala biasanya juga ditiup pada hari-hari yang penuh sukaria, hari-hari raya, dan pada bulan-bulan baru, yang mana hal itu  sebagai suatu peringatan bagi Allah (Bil. 10:10). Sangkakala juga digunakan sebagai tanda untuk berperang (Bil 10:9) dan tanda peringatan yang harus ditaati bila ingin selamat (Yehezkiel  33:1-7).

Saat ini, kita tidak mendengarkan lagi suara sangkakala seperti di atas. Tetapi masih ada sisa tiupan sangkakala lagi yang akan kita dengarkan menjelang kedatangan Yesus. Alkitab berkata, bahwa tiupan ini adalah tiupan pengumpulan anak-anak Tuhan di seluruh bumi, “Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain” (Matius  24:31).

Hari itu adalah hari sukacita bagi umat Tuhan, sekaligus hari dukacita bagi orang fasik. Karena Allah sedang memilah-milah manusia.  Manakah gandum-gandum-Nya? Hal itu  supaya yang gandum  bisa dimasukkan ke dalam lumbung-Nya.  Sedangkan kotoran dan sekam yang tidak berguna akan dibuang ke dalam lautan api.

Paulus juga menegaskan, bahwa hari itu seluruh anak Tuhan menyongsong Tuhan di angkasa (1 Tesalonika 4:17). Sukar untuk dibayangkan, bagaimana tiba-tiba tubuh berubah dan bertemu dengan Tuhan Yesus.

Kita akan dibuat terkagum-kagum melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang begitu menawan. Sulit bagi kita untuk mengucapkan kata-kata, karena hati kita diliputi dengan pujian kepada-Nya.

Anda merindukan hari itu? Kita semua merindukan hari yang mulia itu, kecuali …..  kita belum siap berjumpa dengan-Nya!

Bersiaplah mulai dari sekarang! Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan,  bereskanlah dengan Tuhan ! Dia menanti siang dan malam bagi anak-anak-Nya yang mau bertobat. Dia selalu menunggu mereka yang menyerahkan diri dengan sepenuh hati.  [rhb]

Renungkan pertanyaan ini: “Bila sangkakala akhir zaman ditiup, sudah siapkah kita?

Post a comment