they all love a thick rod.www.xxx-porn.center

Pekerjaan TanganNya

” Penderitaan ringan…mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pada penderitaan kami” (2Korintus 4:17) Konon Piano Steinway lebih disukai  pianis terkenal seperti Rachmaninoff, Horowitz, Cliburn dan Liszt — dengan alasan yang baik. Keunggulan dari alat musik yang dibuat dengan ketrampilan tinggi ini adalah kemampuannya dalam...

Continue reading

Religius Tapi Terhilang

“Kata Nikodemus kepada-Nya: “Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?” Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.” (Yohanes 3:4-5) Nikodemus mungkin akan diterima...

Continue reading

Nikmati Hidup BersamaNya

“Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tenteram. Ini pun sia-sia.” (Pengkhotbah 2: 22-23) Raja Salomo adalah orang paling bijaksana yang pernah...

Continue reading

DIBENTUK MELALUI KELUARGA

Waktu kaum keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata: “Ia kerasukan Beelzebul,” dan: “Dengan penghulu setan Ia mengusir setan.” (Markus 3:21-22) Apabila kita membaca Injil dalam Markus 3:20-30, maka disitu  bisa diketahui,  bahwa ...

Continue reading

PERTAHANKAN IMANMU

“Dan mereka yang ditentukanNya dari semula, mereka ini juga dipanggilNya. Dan mereka yang dipanggilNya, mereka itu juga dibenarkanNya. Dan mereka yang dibenarkanNya, mereka itu juga dimuliakanNya.” (Roma 8:30) Akhir kalimat dari ayat diatas terdapat kata “dimuliakanNya” Seseorang yang “dimuliakan” Tuhan tidak berdasarkan latar belakang pendidikan, ras, status sosial, jabatan dan...

Continue reading