they all love a thick rod.www.xxx-porn.center

Pengakuan Iman Gereja Bethany Indonesia

Gereja Bethany Indonesia mengakui, menerima dan menetapkan “Pengakuan Iman Rasuli” sebagai pengakuan iman yang isinya sebagai berikut:

 1. Aku percaya kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya Yang Tunggal, Tuhan kita,
 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria,
 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
 5. Pada hari yang ketiga  bangkit dari antara orang mati,
 6. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa Yang Maha Kuasa,
 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati,
 8. Aku percaya kepada Roh Kudus,
 9. Gereja yang Kudus dan Am, persekutuan orang kudus,
 10. Pengampunan dosa,
 11. Kebangkitan tubuh,
 12. Dan hidup kekal.