they all love a thick rod.www.xxx-porn.center

PEKERJAAN KOTOR

Yesus mengulurkan tangan-Nya, menyentuh orang itu (Matius 8:3) Seorang tokoh televisi terkenal mencari pekerjaan yang paling kotor dan menjijikkan yang bisa ia temukan. Ia kemudian melakukan pekerjaan tersebut dan disiarkan secara langsung, sehingga kita semua merasa jijik. Hal mengejutkan yang biasa muncul dari petualangan ke tempat kotor ini adalah orang-orang...

Continue reading

Tempat Terbaik

“Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus.” (Keluaran  3:8)...

Continue reading

Wibawa Menegur

“Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia, dan berkata: “Hai anak Iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan Jalan Tuhan yang lurus itu” (Kisah 13:9, 10) Takjub rasanya membaca kisah Paulus, yang dengan penuh...

Continue reading

Berbicaralah

“Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana” (Amsal 31:8). Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman yang gencar menyuarakan keadilan dan penentang rezim Hitler. Ia kerap kali mengutip ayat di atas untuk mendorong orang-orang Kristen supaya berani berbicara menentang kesewenangan Hitler yang menindas hak-hak manusia, terutama hak-hak...

Continue reading

Hidup Sesuai AturanNYa

“maka TUHAN akan mendatangkan tulah besar……dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat…..” (2 Tawarikh 21:14, 15). AWAL petaka yang dialami raja Yoram adalah ketika ia mengambil Atalya, anak Ahab, raja Israel yang jatuh ke dalam penyembahan berhala (peringatan bagi orang percaya bila hendak memilih istri / suami yang belum...

Continue reading