Langkah Demi Langkah

“Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya: “Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.” Jalan itu jalan yang sunyi” (Kisah 8:26). TUHAN menciptakan kita pasti ada tujuannya. Namun setiap dari kita memiliki tugas masing-masing yang unik dan tidak sama  satu dengan lainnya....

Continue reading

Luruskan Motivasi!

“Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya” (Kisah 18:20). Ada beberapa  hamba Tuhan telah “kehilangan perasaan” sebagai penyampai kebenaran. Mereka lebih banyak mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri dari pada kepentingan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel 34:2-3 dengan jelas menyatakan, bahwa ada...

Continue reading

HATI GEREJA

“Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang.” (1Tesalonika 3:12) Apa ukuran keberhasilan sebuah gereja? Pengunjung yang begitu banyak saat kebaktian Minggu pagi? Keuangan yang jumlahnya bermiliar-miliar? Gedung gereja yang mengikuti perkembangan zaman? Hal-hal tersebut bukan satu-satunya untuk menentukan keberhasilan suatu...

Continue reading

KEBAJIKAN-NYA TETAP

“Kebajikan-Nya tetap untuk selama-lamanya” (Mazmur 112:9) Kita kerap merasa tidak bahagia saat semakin tua karena kita rindu akan “masa lalu yang membahagiakan”, yaitu saat kita menikmati kesehatan, kekayaan, jabatan, atau kekuasaan. Akan tetapi, semua yang diberikan dunia ini tidak akan bertahan lama. Semua itu tidak pasti, dapat berubah, dan tidak...

Continue reading

Doa Munafik

“Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku. Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.” (Matius 15:8-9) Apa kemunafikan dalam doa? Kemunafikan doa adalah orang yang berdoa, tetapi menempatkan diri justru bertentangan dengan doanya tersebut. Kemunafikan doa itu menyangkut perkataan, perbuatan dan...

Continue reading